>

Závěrečná zpráva

V termínu 17. – 20. sprna 2005 proběhl v Letovicích VI. ročník Festivalu 3+1. Iniciátorem festivalu je TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/. Spolupořadatelé šestého ročníku jsou Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí, Apos-Hotel Koupaliště s.r.o., Fan-club „BOP“ Křetínka a město Letovice. Záštitu převzal a osobní účastí Festival 3+1 v Letovicích podpořil hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek.

Festival probíhal v několika různých programových blocích: Letní škola Trialog, letní bubenická škola, hudební program, filmový večer, prezentace neziskových organizací, výstava, doprovodný program pro děti.

Letní škola Trialog je místem pro setkání a vzdělávání zástupců neziskových organizací, veřejné správy a podnikatelů. Tématem školy pro tento rok bylo partnerství a spolupráce podnikatelských subjektů a neziskových organizací. Zazněla témata týkající se firemního dobrovolnictví, společenské odpovědnosti firem. Účastníci měli možnost seznámit se s konkrétními příklady fungování partnerství a spolupráce podnikatelských subjektů a neziskových organizací (skupina firem APOS, VAS a.s., APOS-Hotel Koupaliště). Další zajímavé téma se týkalo aktualit v oblasti občanského zákoníku.

Sobotní dopolední program školy byl tradičně věnován setkání starostů s hejtmanem Jihomoravského kraje Ing. Stanislavem Juránkem, které bylo obohaceno o informace týkající se architektury a urbanismu malých měst.

Letní bubenická škola se konala letos poprvé. Jedná se o ojedinělý workshop pro hráče na klasické bicí. Účastníci měli možnost během tří dnů dozvědět se informace o technice hry na bicí, výrobě bicích souprav, hry na perkuse, apod. Školy se zúčastnilo každý den přibližně 15 bubeníků.

Novinkou doprovodného programu festivalu je výstava, která navazuje na projekt Město – místo pro člověka. Výstava probíhala po celou dobu Letní školy Trialog v prostorách sálu, vystavené exponáty navozovaly příjemnou atmosféru a sklidily obdiv od mnohých návštěvníků. Mezi doprovodný program šestého ročníku Festivalu 3+1 v Letovicích byl opět zařazen filmový večer, kdy byl promítnut český film Tatínek (film o Zdeňku Svěrákovi, režie: Jan Svěrák) s titulky pro neslyšící. Tradiční součástí festivalu je program pro děti a prezentace neziskových organizací. Program pro děti byl rozšířen o vystoupení kouzelníka, divadelní představení, dětskou tombolu a klauna, který děti celým dnem provázel. Prezentace neziskových organizací se zúčastnilo 17 občanských organizací (prodej výrobků chráněných dílen, soutěže pro děti, fotodokumentace činnosti, informační letáky, apod.)

Sobotní odpoledne a večer bylo věnováno hudebnímu programu, kdy během přestavby pódia mezi kapelami dostali prostor zástupci občanských sdružení a společně s Alešem Juchelkou (moderátor) představili svoji činnost. Na šestém ročníku hrály kapely Annie’s Trip, Psychonaut, November 2nd, Jamie Marshall (UK), Fru Fru, Jablkoň, V.Mišík & ETC..., Mňága a Žďorp.

Zisk šestého ročníku 24125,-Kč Festivalu 3+1 bude zdvojnásoben Nadací Divoké husy a je určen na výstavbu výtahu v prostorách charitativního domu AGAPÉ Letovice.


Počet platících návštěvníků:
  
Letní škola Trialog:
72
Letní bubenická škola:
  42
Filmový večer:
49
Výstava
64
Hudební program:
487
Prezentace neziskových organizací:
446
Doprovodný program pro děti:
475
celkem
1231 osob
Počet spolupracujících subjektů:
Nestátní neziskové organizace:
17
Firmy podílejících se na realizaci festivalu:
27
Zástupci státní správy a samosprávy:
6
celkem
49 subjektů

Zúčastněné organizace


Pořádající organizace


Trialog (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti)
Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí
APOS - Hotel Koupaliště, spol. s r.o.
Fan-club „BOP“ Křetínka

Další zúčastněné organizace:

Agapé (Letovice)
Cenap (Brno)
Čajovna (Boskovice)
Diakonie (Brno)
Ekolický institut Veronica (Brno)
Isarno (Letovice)
Junák (Letovice)
Magdalenium o.s. (Brno)
Nadace Samaritán (Brno)
Nesehnutí (Brno)
Prevcentrum Blansko
Podané ruce (Brno)
Rodinné centrum Blansko
Škola pro výcvik vodících psů (Adamov)

Festival finančně podpořili:

Vodárenská akciová společnost, a. s.
Apos-auto, s. r.o.
Araplast, s.r.o.
Dopaz s.r.o.
Ekoterm s.r.o.
Faster CZ spol. s r.o.
Johnny Servis s.r.o.
Kamenoprůmysl Komárek
Keramika Letovice s.r.o.
Kompletstav Letovice, spol. s r.o.
Letostav spol. s r.o.
Mittag spol. s r.o.
Mlékárna Olešnice, RMD
Pivovar Černá Hora, a.s.
Proma, spol. s r.o.
Šmahel print Letovice
Teluria spol. s r.o.
Trans-technik, spol. s r.o.
Tylex Letovice a. s.
Vapis Boskovice s.r.o


Další instituce a subjekty, bez jejichž pomoci by se festival neobešel:

BKC (Brno)
DPmB (Brno)
Inform (Brno)
Krajský úřad Jihomoravského kraje
KULT (Brno)
Městská policie (Letovice)
Městské kulturní středisko (Letovice)
Městský úřad Letovice
Reilreklam (brněnské pracoviště)
Sbor dobrovolných hasičů (Letovice)
SNIP&CO (Brno)
Technické služby (Letovice)
Ticket-art (Praha)Mgr. Vendula Zachovalová
koordinátor projektu

Aktualizováno 19. 1. 2006 ~ Designed by feet ~ Návštěv: 
© TRIALOG 2002-2006