>

Závěrečná zpráva Festival 3+1 Letovice 18. – 21. 8. 2004

V termínu 18. – 21. srpna 2004 proběhl v Letovicích 5. ročník Festivalu 3+1. Iniciátorem festivalu je TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/. Spolupořadatelé jsou Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí, město Letovice a APOS – Hotel Koupaliště, spol. s r.o.. Již po páté pod záštitou a s osobní účastí hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka.

Festival probíhal v několika různých programových blocích: Letní škola Trialog, doprovodný program (veřejná prezentace občanských organizací především z regionu) a hudební program.

Letní škola TRIALOG je místem pro setkání a vzdělávání zástupců neziskových organizací, veřejné správy a podnikatelů. Hlavním tématem letošní školy byly strukturální fondy EU. Mezi ostatní témata potom patřila otázka psaní projektů, téma partnerství firem, veřejné správy a občanského sektoru, aktuality v legislativě související se vstupem do EU (občanskoprávní a finanční právo). Účastníci měli během těchto bloků možnost modelového nácviku psaní projektu, což vnímali jako velké plus.
Letní škola TRIALOG byla zakončena 4-hodinovým setkáním a diskusí s hejtmanem Jihomoravského kraje Ing. Stanislavem Juránkem. Tohoto setkání se zúčastnilo 45 občanů - zástupců tří sektorů především z letovického mikroregionu.

Poprvé v pětileté historii festivalu v Letovicích v pátek a v sobotu pršelo. Studené a deštivé počasí ovlivnilo průběh doprovodného programu, který byl připraven v areálu koupaliště pod širým nebem. Zábavný program pro veřejnost, hlavně pro děti (lukostřelba, hod oštěpem, ukázka výcviku vodících psů, tobogán, lanové atrakce, apod.) byl omezen. I v těchto podmínkách však proběhla prezentace 23 občanských sdružení (fotografická výstava, prodej výrobků chráněných dílen, apod.). K našemu překvapení projevovali účastníci spokojenost vzdor nepříznivému počastí.

K pátému výročí byl připraven hudební program na dva večery. V pátek vystoupil výběr těch nejžádanějších kapel z ročníků předcházejících: Laura a Její Tygři, Slávek Janoušek, -123 min, Hradišťan. V sobotu proběhl již tradiční hudební festivalový večer během kterého hrály tyto hudební skupiny: Šťáva, Sestry Steinovy, Čankišou, Ondřej Konrád & Gumbo, eggnoise, Lenka Dusilová & Secretion a Peter Lipa Band.

Zisk 5. ročníku Festivalu 3+1 ve výši 26 tisíc Kč
je určen pro charitativní dům AGAPÉ Letovice.


Počet platících návštěvníků:
  
Letní škola NNO:
31
Doprovodný a hudební program festivalu:
  
pátek
457
sobota
446
neplatící účastníci
cca 150
celkem
1084 osob
Počet spolupracujících subjektů:
nestátní neziskové organizace:
25
firmy podílejících se na přípravě a realizaci festivalu:
32
zástupci státní správy a samosprávy:
20
celkem
77 subjektů

Během pátečního a sobotního hudebního programu vystoupili:
Laura a její tygři, -123 min., Hradišťan, BSE Letovice, Šťáva, Sestry Steinovy, eggnoise, Ondřej Konrád a Gumbo, Čankišou, Peter Lipa Band, Lenka Dusilová a Secretion.

Zúčastněné organizace


Pořádající organizace


Trialog (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti)
Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí
APOS - Hotel Koupaliště, spol. s r.o.

Festival finančně podpořili:

Vodárenská akciová společnost, a. s.
Apos-auto, s. r.o.
Trans-technik, spol. s r.o.
Šmahel print
Mittag spol. s r.o.
Tylex Letovice a. s.
Colas CZ, a. s.
Mlékárna Olešnice
Pivovar Černá hora
Dopaz s.r.o.
Johnny Servis
Keramika Letovice s.r.o.
Kamenoprůmysl Komárek
Kompletstav Letovice, spol. s r.o.
Letostav spol. s r.o.
Teluria spol. s r.o.
Vapis Boskovice s.r.o.
Ekoterm s.r.o.
Proma, spol. s r.o.
DN Formed Brno s.r.o.
Faster spol. s r.o.

Další instituce a subjekty, bez jejichž pomoci by se festival neobešel:

Jihomoravský kraj
Město Letovice
DPmB (Brno)
Technické služby (Letovice)
Městská policie (Letovice)
MKS (Letovice)
Nykodým – Janča (Letovice)
Kudrna
Ledeko (Letovice)
Sbor dobrovolných hasičů (Letovice)

Zúčastněné občanské neziskové organizace:

Agapé (Letovice)
Čistý deň (Slovenská republika)
Diakonie (Brno)
Domov pro matku a dítě (Boskovice)
Ekolický institut Veronica (Brno)
Isarno (Letovice)
Junák (Letovice)
Krach (trikové lasování) Letovice
Lanové centrum Baldovec
Lotos (Brno)
Magdalenium o.s. (Brno)
Nadace Partnerství (Brno)
Nadatio Samaritanus (Brno)
Na počátku o.s. (Brno)
Nesehnutí o.s. (Boskovice)
Oáza o.s. (Karlín-Praha)
Podané ruce (Brno)
Prevcentrum Blansko
Rodinné centrum Blansko
Sdružení Práh (Brno)
Spondea o.p.s. (Brno)
Škola pro výcvik vodících psů (Adamov)

Mediální partneři:

Český rozhlas Brno
Radio Proglas
Metropolis
Inform
KIC (Brno)
Indies Record

Aktualizováno 19. 1. 2006 ~ Designed by feet ~ Návštěv: 
© TRIALOG 2002-2006