>

Závěrečná zpráva Festival 3+1 Letovice 21. – 23. 8. 2003

IV. ročník Festivalu 3+1 proběhl v Letovicích v termínu 21. – 23. 8. 2003. Festival pořádalo o.s. Trialog Brno s Nadací města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí ve spolupráci s městem Letovice a pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka.
Počet návštěvníků: 2099
Letní škola NNO:67
Filmové večery:803
Doprovodný a hudební program festivalu:1229
Počet spolupracujících subjektů:
nestátní neziskové organizace:21
firmy podílejících se na realizaci festivalu:41
zástupci státní správy a samosprávy:18

Ve spolupráci s Kinematografem bratří Čadíků probíhali v rámci festivalu „filmové večery“:
17. 8. – Pelíšky, 18. 8. – Samotáři, 19. 8. Cesta z města, 21. 8. – Cabriolet,
22. 8. – Pupendo (s titulky pro neslyšící ).

Během sobotního hudebního programu vystoupili:
Chorchestr, Workshop and More, Hoochie Coochie Band, Oskar Petr & Jiří Bílý Band,
Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Krausberry Žáha.

Zúčastněné organizace


Pořádající organizace


Trialog (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti)
Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí

Festival finančně podpořili:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,
APOS - AUTO, s.r.o (Letovice)
TYLEX Letovice a.s.
MLÉKÁRNA OLEŠNICE
MiTTaG spol. s r. o. (Brno)
STAVKOM, spol. s r. o. (Boskovice)
DN FORMED s.r.o. (Brno)
PIVOVAR ČERNÁ HORA, a.s.
ART – REKLAMA (Letovice)
ŠMAHEL PRINT (Letovice)
TELURIA, spol. s r. o. (Skrchov)
TRANS - TECHNIK, spol. s r.o. (Brno)
DOPAZ s.r.o. (Letovice)
AUTOŠKOLA Zdeněk Pernica (Blansko)
LETOSTAV, spol. s r.o. (Letovice)
KERAMIKA Letovice, s.r.o.
KOMPLETSTAV Letovice, spol. s r.o
KAMENOPRŮMYSL (Letovice)
JOHNNY SERVIS
VAPIS spol. s r. o. (Boskovice)
ANTONÍN KREJČÍŘ – zpracování dat
CARNOVA s.r.o. (Svitavy)

Ostatní sponzoři a mnozí další, bez jejichž pomoci by se festival neobešel:

MUSIC DATA, spol. s r.o. (Brno)
DPMB (Brno)
Technické služby (Letovice)
Sbor dobrovolných hasičů (Letovice)
Nykodým - Janča (Letovice)
Městské kulturní středisko (Letovice)
Městská policie (Letovice)
Policie ČR

Neziskové organizace, které se na akci podílejí:

Agapé o.s. misijní a charitativní společnost (Letovice)
Bílý kruh bezpečí (Brno)
Domov pro matku a dítě (Boskovice)
Filia (Brno)
Hnutí Duha (Brno)
Charita Blansko
Isarno (Letovice)
Junák
Kolpingovo dílo (Žďár nad Sázavou)
Klub přátel Boskovic.
Nesehnutí (Boskovice)
Podané ruce (Brno)
Práh, o. s. (Brno)
Prevcentrum Blansko, o.p.s
Rodinné centrum Blansko
Sdružení pěstounských rodin
Skjaldborg – Living history, o. s.
Trapisté (Nový Dvůr)
Woodcrafters (Letovice)

Další zúčastněné organizace:

Ledeko (Letovice)
Kinematograf bratří Čadíků

Mediální partneři:

Rádio Petrov
Český rozhlas Brno
Rádio Hey
Radio Proglas
Metropolis
Inform
Indies Records
Ticket Art
KIC (Brno)
KAM (Brno)
Časopis KULT

V Brně dne 29.8.2003
Miroslav Kotek

ředitel Trialogu
Aktualizováno 19. 1. 2006 ~ Designed by feet ~ Návštěv: 
© TRIALOG 2002-2006