>

Oficiální zpráva za rok 2002

Ve dnech 22. - 24. 8. 2002 se v Letovicích (okres Blansko) uskutečnil Festival 3+1. Festival pořádalo o.s. Trialog Brno s Nadací města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí, ve spolupráci s městem Letovice a pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka.

Základním mottem třetího ročníku komunitního festivalu bylo: "Partnerství, komunitní spolupráce, regionální rozvoj". Myšlenka partnerství a spolupráce 3 sektorů společnosti (občanského, podnikatelského a správního) se promítala do všech programů festivalu.

Letní škola nestátních neziskových organizací vzbudila zájem účastníků o pokračování v příštím roce. Podrobný program je v příloze.

Veřejné besedy se zástupcem Delegace Evropské unie v ČR panem Arnoštem Marksem se zúčastnilo 61 občanů. Diskuse na téma: "Vstup České republiky do Evropské unie" byla velmi živá, beseda se prodloužila téměř o hodinu.

Po veřejné besedě následovalo promítání vítězného snímku "Nedokončená symfonie" z letošního filmového festivalu "Jeden svět".

Mimořádnou událostí tohoto ročníku byla osobní účast prvního rady velvyslanectví Evropské Unie v České republice pana Ralfa Dreyera na jednání u kulatého stolu s 52 zástupci občanských iniciativ, starostů a podnikatelů z regionu. Téma jednání: "Partnerství, komunitní spolupráce, regionální rozvoj".

Během sobotního odpoledne vystoupilo 16 neziskových organizací se svými zábavnými programy pro rodiny s dětmi, fotografickými prezentacemi činnosti, případně prodejem výrobků dílen. Prezentace Evropské unie prostřednictvím organizace Via Perfecta upoutala pozornost veřejnosti. Vznášející se modré balónky s logem EU se staly symbolem letošního ročníku. Kvízy a hry po celé odpoledne přitahovaly malé i starší děti.

Sobotní večer patřil 9 hudebním skupinám (Laura a její tygři, David Murphy band, Kapela ze wsi Warszawa, Sto zvířat, Radium.nfo, Radůza, Bluesweiser, Budoár staré dámy, Storm), jejichž vystoupení se setkalo s velmi příznivou kritikou v odborných hudebních časopisech.

Výtěžek festivalu činí 101.069,30 Kč a je určen na odstranění následků povodní v regionu.

Počet návštěvníků:
Letní škola NNO30
Veřejná beseda se zástupci DEK61
Promítání filmu Nedokončená symfonie37
Kulatý stůl se zástupci DEK52
Hudební program festivalu1224
celkem1404 osob

Počet spolupracujících subjektů:
Nestátní neziskové organizace:14
Firmy podílejících se na realizaci festivalu:24
Zástupci státní správy a samosprávy:21

Zúčastněné organizace

Pořádající organizace

Trialog (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti)
Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí

Neziskové organizace:

Agapé o.s. misijní a charitativní společnost (Letovice)
Domov pro matku a dítě (Boskovice)
Filia (Brno)
Hnutí Duha (Brno)
Junák (Boskovice)
Klub přátel Boskovic
Mateřské centrum Boskovice
Nesehnutí (Boskovice)
Oblastní charita Blansko
Prevcentrum Blansko, o.p.s.
Sedmá generace (Brno)
Via Perfecta (Praha)

Další zúčastněné organizace

Delegace Evropské komise v ČR
Divadlo Facka (Brno)
Divadlo ÚstaF (Brno)
Aragorn - šermířská skupina (Letovice)
Woodcrafters (Letovice)

Festival finančně podpořili

Generální sponzor

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Významní sponzoři:

APOS - AUTO, s.r.o (Letovice)
MLÉKÁRNA OLEŠNICE
PIVOVAR ČERNÁ HORA, a.s.
ŠMAHEL PRINT (Letovice)

Další sponzoři:

AUTECO BS, spol. s r.o. (Boskovice)
AUTOŠKOLA Zdeněk Pernica (Blansko)
DOPAZ s.r.o. (Letovice)
EKOTERM spol. s r.o. (Letovice)
Hotel DERMOT (Letovice)
KERAMIKA Letovice, s.r.o.
KOMPLETSTAV Letovice, spol. s r.o.
LETOSTAV, spol. s r.o. (Letovice)
MUSICDATA, spol. s r.o. (Brno)
TELURIA, spol. s r. o. (Skrchov)
TRANS - TECHNIK, spol. s r.o. (Brno)
TYLEX Letovice a.s.
ZAMAZAL ml. & spol., s.r.o. (Brno)

Mediální sponzoři:

KIC - Kulturní a informační centrum města Brna
časopis SEDMÁ GENERACE
SNIP & CO, reklamní společnost, Brno
TSB - Technické sítě Brno

Další firmy a instituce, které přispěly ke zdaru festivalu:

Městské kulturní středisko Letovice
Městská policie Letovice
Nykodým - Janča (Letovice)
Technické služby Letovice
Sbor dobrovolných hasičů Letovice

Všem, kteří pomohli k úspěšnému a bezproblémovému průběhu festivalu srdečně děkujeme a těšíme se na spolupráci
na 4. ročníku v roce 2003.
Aktualizováno 19. 1. 2006 ~ Designed by feet ~ Návštěv: 
© TRIALOG 2002-2006