>

Oficiální zpráva za rok 2000

První ročník Festivalu 3+1 proběhl 19.8.2000 v areálu koupaliště v Letovicích.

Festival pořádalo o.s. Trailog s Nadací města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí ve spolupráci s městem Letovice. Záštitu nad festivalem převzal starosta Letovic Josef Novotný. Tato akce byla podpořena Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků Phare Evropské unie.
Počet návštěvníků: 650
Počet spolupracujících subjektů:
nestátní neziskové organizace:13
firmy podílejících se na realizaci festivalu:13
zástupci státní správy a samosprávy:7

V rámci hudebního večera vystoupili:
-123 min., Jan Burian, Jan Hrubý a Kukulín, Rezavá klec, Dust, Zelená pára, Závodníci, Třetí zuby

Zúčastněné organizace

Festival finančně podpořili:

Nadace rozvoje občanské společnosti (Praha)
Mlékárna Olešnice, rolnické mlékařské druľstvo
Zamazal ml. & spol. (Brno)
Pivovar Černá Hora a.s.
Teluria, spol. s r.o. (Skrchov)
Autos Kunštát spol. s r.o.
Vodárenská akciová společnost a.s. (Brno)
Trans-Technik, spol. s r.o. (Brno)
Harald's rekonstrukce (Brno)
Autosalon Lipan car, spol. s r.o. (Brno)

Ostatní sponzoři a mnozí další, bez jejichž pomoci by se festival neobešel:

Tiskárna Šmahel - Print Letovice
Letostav, spol. s r.o. (Letovice)
Městský úřad Letovice
Technické služby (Letovice)
Sbor dobrovolných hasičů (Letovice)
Nykodým Janča (Letovice)
Městské kulturní středisko (Letovice)
Dopravní podnik města Brna
Kulturní a informační centrum města Brna
Technické sítě Brno
SNIP&CO, reklamní společnost, s.r.o. (Brno)
Regionální noviny (Boskovice)
dobrovolní pořadatelé a organizátoři a mnozí další

Neziskové organizace, které se na akci podílejí:

Trialog (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti)
Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí
Agapé o.s. misijní a charitativní společnost (Letovice)
Sdružení Ulita Blansko
Prevcentrum Ulita Blansko, o.p.s.
Šermířská skupina Gonfanon (Boskovice)
Klub přátel Boskovic
Pecten - Asociace přátel Muzea Boskovicka
Prostor o.s. (Boskovice)
Rezekvítek (Brno)
Sdružení Filia (Brno)
Effeta (Brno)
Práh o.s. (Brno)
Podané ruce (Brno)

Aktualizováno 19. 1. 2006 ~ Designed by feet ~ Návštěv: 
© TRIALOG 2002-2006