Partneři

 

OD 11. ROČNÍKU V ORGANIZACI MĚSTA LETOVICE:

www.triplusjedna.cz/letovice

 

JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK PROJEKTU PODPOŘILI:

"FESTIVAL 3+1"

/Promoting partnership among three sectors of civil society/

byl realizován

"S podporou programu 'Evropa pro občany' Evropské unie".

 

Festival 3+1 se konal pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Michala Haška, náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kláry Laurenčíkové a starosty Městské části Brno-Židenice Ing. Romana Vašiny.

Hlavním pořadatelem projektu "FESTIVAL 3+1"
/Promoting partnership among three sectors of civil society/
je TRIALOG, www.trialog-brno.cz


Partneři projektu „FESTIVAL 3+1“/Promoting partnership among three sectors of civil society/:Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace [sdělení] odpovídá výlučně autor. Publikace [sdělení] nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.