O festivalu 3+1

 

Proč 3+1?

TŘI jsou:

  • neziskový sektor (nestátní neziskové organizace, občané)

  • soukromý sektor (podnikatelé, firmy, živnostníci)

  • státní správa a samospráva

 

JEDNA je kulturní program festivalu


Festival 3+1 = místo pro setkání, navázání nových kontaktů a prohloubení spolupráce mezi zástupci tří sektorů občanské společnosti v neformálním prostředí kulturního komunitního festivalu.

Cílem projektu Festival 3+1 je prostřednictví týdenní kulturně-společenské akce zapojit členy zastupující tři sektory občanské společnosti daného regionu do řešení aktuálních problémů v regionu, přizvat je k diskusi otázek trvale udržitelného rozvoje komunity, města, regionu. Jedinečnost tohoto festivalu spočívá v propojení kultury s prvky komunitního života.

 

Festival 3+1podporuje projekty mezinárodního kulturního dialogu a nabízí prostor pro jejich prezentaci.
 

JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK PROJEKTU

Projekt "FESTIVAL 3+1" /Promoting partnership among three sectors of civil society/ byl realizován v roce 2009 "S podporou programu 'Evropa pro občany' Evropské unie".

 

Hlavním pořadatelem projektu "FESTIVAL 3+1" /Promoting partnership among three sectors of civil society/ je TRIALOG, www.trialog-brno.cz. Partnery projektu "FESTIVAL 3+1" /Promoting partnership among three sectors of civil society/ byli [zde].

10 let projektu ke stažení [zde].

Cíle projektu "FESTIVAL 3+1" /Promoting partnership among three sectors of civil society/ ke stažení [zde].

CO DÁL?

Po mimořádně úspěšném a programově bohatém jubilejním 10. ročníku v roce 2009 podpořeném programem Evropa pro občany, kde vystoupili umělci z deseti zemí světa a přijelo na dva tisíce účastníků z pěti zemí Evropské Unie, se v loňském roce zdárně podařilo předat roli hlavního pořadatele místním organizacím – Město Letovice, Městské kulturní středisko Letovice, Fan-Club „BOP Křetínka“ a Restaurace Koupaliště.Záštitu nad projektem převzal hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek. TRIALOG od jedenáctého ročníku „Festivalu 3+1“ převzal roli supervizora projektu. 

Program byl pestrý a vycházel z bohatých aktivit místních umělců, sdružení a neziskovek. V pátek 20. 8. 2010 se v Městské kulturním středisku odehrála vernisáž Klubu moravských fotografů, součástí byla také výstava fotografií Petra Švancary. Na vernisáž navazoval koncert OK Percussion Duo Brno na Základní umělecké škole v Letovicích. Hlavním festivalovým dnem byla sobota 21. srpna 2010. V areálu letovického koupaliště měli návštěvníci možnost účastnit se již od ranních hodin doprovodného programu pro rodiny s dětmi. Jednalo se o pestrou nabídku tvořivých dílniček (smaltování šperků, enkaustika, korálkování, paličkování, pletení košíků, výuka břišních tanců, indiánského bubnování) a řada sportovních aktivit (minigolf, petangue, trampolíny apod.). Od 13.00 hodin proběhla tradiční prezentace neziskových organizací a od odpoledne hrály kapely: Třetí zuby, Hudba Praha, Cimbal Classic, Fru-Fru, Ivan Hlas Trio, Toxique a Fast Food Orchestra.

Jedenáctým ročníkem projekt získal opět příchuť regionální akce, na které se programově, finančně i organizačně podílejí zejména místní občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací a veřejné správy. Původní záměr TRIALOGu, podpořit v regionu dialog mezi třemi sektory občanské společnosti, se podařil. Zájem místních v projektu pokračovat i v dalších letech umožňuje TRIALOGu myšlenku projektu „Festival 3+1“ šířit do dalších měst ČR a zemí EU.

Aktuální informace o 12. ročníku projektu na www.trplusjedna.cz/letovice.