Prezentace neziskových organizací

Jako již tradičně se v rámci sobotního programu Festivalu 3 + 1 v Letovicích 31. 8. 2013 (od 10.00 hodin) uskuteční prezentace nestátních neziskových organizací v areálu Koupaliště. Organizace mají možnost prezentovat své aktivity široké veřejnosti, ostatním subjektům neziskového sektoru, zástupcům státní správy, podnikatelům a firmám a mají tak příležitost navázat nové kontakty a započít spolupráci s ostatními subjekty v regionu i mimo něj. Kromě nestátních neziskových organizací se mohou prezentovat i živnostníci a drobné firmy. Chceme tím vytvořit prostor pro neformální setkání zástupců všech tří sektorů občanské společnosti, aby všechny subjekty mohly o sobě dát vědět ostatním.

Zúčastněné organizace, občanská sdružení, firmy a živnostníci se mohou představit formou prezentačních panelů, stánků, mohou rozdávat propagační materiály či reklamní předměty, mohou také prodávat své výrobky, prezentovat svoji činnost, aktivity (placené aktivity po dohodě). Během hlavního hudebního programu v sobotu odpoledne a večer, mezi jednotlivými vystoupeními kapel vyzýváme prezentující subjekty ke své veřejné prezentaci na hlavním pódiu formou krátkého rozhovoru.
 

Do přihlášky prosím uveďte:

  • název organizace/firmy
  • anotaci činnosti
  • způsob prezentace
  • panel v podloubí areálu festivalu na Koupališti
  • stánek (uvést požadované metry)
  • počet a jména prezentujících osob
  • dobu příjezdu na festival
  • zájem/nezájem prezentovat se na pódiu