O festivalu 3+1

Proč 3+1?

TŘI jsou:

  • neziskový sektor (nestátní neziskové organizace, občané)
  • soukromý sektor (podnikatelé, firmy, živnostníci)
  • státní správa a samospráva

JEDNA je kulturní program festivalu


Festival 3+1 = místo pro setkání, navázání nových kontaktů a prohloubení spolupráce mezi zástupci tří sektorů občanské společnosti v neformálním prostředí kulturního komunitního festivalu.

Cílem projektu Festival 3+1 je prostřednictví týdenní kulturně-společenské akce zapojit členy zastupující tři sektory občanské společnosti daného regionu do řešení aktuálních problémů v regionu, přizvat je k diskusi otázek trvale udržitelného rozvoje komunity, města, regionu. Jedinečnost tohoto festivalu spočívá v propojení kultury s prvky komunitního života.

 

Festival 3+1podporuje projekty mezinárodního kulturního dialogu a nabízí prostor pro jejich prezentaci.
 

10 let projektu ke stažení [zde].

Závěrečná zpráva 2009 ke stažení [zde].