Program

PROGRAM 16. ROČNÍKU

 

Všem příznivcům festivalu předáváme radostnou novinu, že projekt v Letovicích dále pokračuje, a to v produkci naší spřízněné neziskové organizace ELIM www.elim-letovice.cz. Na jejich webu najdete také podorbné informace k letošnímu ročníku. Sledujte také na Facebooku: https://www.facebook.com/

pages/Festival-31-Letovice/531733610233734

 

 

Zveme vás na 16. ročník Festivalu 3+1, který se uskuteční na přelomu července a srpna v Letovicích (plakát). Ve čtvrtek 30. července se v rámci Festivalu 3+1 uskuteční promítání letního kina (plakát). 

Tradiční jazzový koncert v sále ZUŠ v Letovicích - Petr Beneš Quartet (plakát) se uskuteční 31. července. Vernisáž výstavy Klubu moravských fotografů proběhne v pátek 31. července v MKS v Letovicích (plakát). 

Napsali o nás: Letovice se chystají na 16. ročník Festivalu 3+1 (odkaz - http://regionpress.cz/

Letovice-se-chystaji-na-16-rocnik-Festivalu-3-1-id-16511.aspx

)

 

Sledujte nás na Facebooku (odkaz - https://www.facebook.com/pages/Festival-31-Letovice/531733610233734)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 13. ROČNÍKU

 

Webové stránky 13. ročníku FESTIVALu 3+1 v Letovicích zde: www.triplusjedna.cz/letovice

V Letovicích letos probíhá již 13. ročník, který s sebou nese třídenní programovou nabídku.

Ve čtvrtek 16.8. již tradičně bude večer patřit jazzu, kdy v sále ZUŠ Letovice vystoupí jazzová skupina MUFF.

Páteční podvečer 17.8., rovněž již po třinácté, bude v leto-vickém kulturním domě zahájena tradiční výstava Klubu moravských fotografů.

Sobota 18.8. pak nabídne celodenní program vyplývající z hlavní myšlenky festivalu.
Od deseti hodin dopoledne se nabízí návštěvníkům setkání, zábava i sportování v areálu letovického koupaliště. K dispozici je minigolfová dráha, petangue, trampolíny, pro děti v rámci doprovodného programu facepaiting (malba na obličej) a nafukovací atrakce 11 v 1, pro děti i dospělé tradiční tvořivé dílničky s různorodými nápady, kdy si své výrobky mohou všichni odnést domů, provoz koupaliště bude do 14.30 hod. zdarma a od 14.30 hod. pak pódium přivítá koncerty hudebních hostů:

14.30-15.30

Silent Hill

Gothig rock

15.30 – 16.30

Martina Trchová  TRIO

Folk

17 .00- 18.00

Dva

Alternativa

18.30 – 19.30

Kaderus Blues

Blues

20.00-21.00

Michal Pavlíček trio

Jazzrock

21.20-22.20

Wohnout

Bigbít

22.50-23.50

Cirkus Mrodry Ublues

Bibgít

0.20 –

1.20

U – Prag

Elektro - taneční

 

 

PROGRAM 12. ROČNÍKU

Webové stránky 12. ročníku FESTIVALu 3+1 v Letovicích zde: www.triplusjedna.cz/letovice

Festival proběhne v termínu 18. - 20. 8. 2011. Hudební program přivítá kapely: MICHAL PROKOP TRIO, ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ STRÁVA, CCTV ALLSTARS, MICHAL PAVLÍČEK JR. A GANG ALA BASTA, ABRAXAS a další. Více informací o hudebním i doprovodném programu zde.

PROGRAM 11. ROČNÍKU

Po mimořádně úspěšném a programově bohatém jubilejním 10. ročníku v roce 2009 podpořeném programem Evropa pro občany, kde vystoupili umělci z deseti zemí světa a přijelo na dva tisíce účastníků z pěti zemí Evropské Unie, se v loňském roce zdárně podařilo předat roli hlavního pořadatele místním organizacím – Město Letovice, Městské kulturní středisko Letovice, Fan-Club „BOP Křetínka“ a Restaurace Koupaliště.Záštitu nad projektem převzal hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek. TRIALOG od jedenáctého ročníku „Festivalu 3+1“ převzal roli supervizora projektu.

Program byl pestrý a vycházel z bohatých aktivit místních umělců, sdružení a neziskovek. V pátek 20. 8. 2010 se v Městské kulturním středisku odehrála vernisáž Klubu moravských fotografů, součástí byla také výstava fotografií Petra Švancary. Na vernisáž navazoval koncert OK Percussion Duo Brno na Základní umělecké škole v Letovicích. Hlavním festivalovým dnem byla sobota 21. srpna 2010. V areálu letovického koupaliště měli návštěvníci možnost účastnit se již od ranních hodin doprovodného programu pro rodiny s dětmi. Jednalo se o pestrou nabídku tvořivých dílniček (smaltování šperků, enkaustika, korálkování, paličkování, pletení košíků, výuka břišních tanců, indiánského bubnování) a řada sportovních aktivit (minigolf, petangue, trampolíny apod.). Od 13.00 hodin proběhla tradiční prezentace neziskových organizací a od odpoledne hrály kapely: Třetí zuby, Hudba Praha, Cimbal Classic, Fru-Fru, Ivan Hlas Trio, Toxique a Fast Food Orchestra.

Jedenáctým ročníkem projekt získal opět příchuť regionální akce, na které se programově, finančně i organizačně podílejí zejména místní občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací a veřejné správy. Původní záměr TRIALOGu, podpořit v regionu dialog mezi třemi sektory občanské společnosti, se podařil. Zájem místních v projektu pokračovat i v dalších letech umožňuje TRIALOGu myšlenku projektu „Festival 3+1“ šířit do dalších měst ČR a zemí EU.

 

PROGRAM JUBILEJNÍHO 10. ROČNÍKU

Jubilejní 10. ročník festivalu byl realizován "S podporou programu 'Evropa pro občany' Evropské unie".

Projekt nesl v originálu název "FESTIVAL 3+1" /Promoting partnership among three sectors of civil society/ a byl realizován v srpnu roku 2009.  

SPOLEČENSKO-KULTURNÍ AKCE: “FESTIVAL 3+1”

“FESTIVAL 3+1” byl realizován v srpnu 2009 v Letovacích v České Republice. Hlavní struktura programu byla rozdělena do dvou hlavních sekcí dle cílových skupin, pro které byly primárně určeny. Programové celky festivalu na sebe tematicky navazovaly a byly myšlenkově úzce propojeny. Všechny části programu byly otevřeny široké veřejnosti.

“All May B1” (be one) – Mezinárodní letní kemp:

Název mezinárodního letního kempu byl “All May B1” (be one), což popisuje naše přesvědčení, že všichni mohou být jedno, nehledě na věk, rasu, náboženství nebo společenské postavení. Tato část festivalového programu byla zaměřena na mezinárodní spolupráci mezi lektory (umělci– Gen Rosso) a účastníky (mládež). Cílovou skupinou programu “All May B1” byla mládež z 5 zemí EU: Česká Republika, Německo, Maďarsko, Polsko, Slovensko.

Každá z partnerských zemí vyslala žáky a mládež na program “All May B1”. Žáci přijeli ze 4 partnerských škol (Česká Republika, Maďarsko, Polsko a Německo) a z místních škol z Letovice a Slovenské Republiky. Čeští a němečtí dobrovolníci se také účastnili programu. Mladí měli možnost vybrat si z bohaté nabídky workshopy, do kterých byli rovnoměrně rozděleni. Tím se naplnil cíl nadnárodnosti a interkulturního dialogu. Program“All May B1” se skládal z následujících bloků:

  • Neformální vzdělávání: Evropská letní škola pro mládež „Společně pro Evropu“: Interaktivní semináře vedené profesionály na hlavní téma“Společně pro Evropu“, zaměřené na otázku, jak mládež v dnešní době může budovat sjednocenou Evropu – například téma:“Finanční krize a my“. Seminář otevřený všem obyvatelům Letovic.

     

  • “I’ll B There” (Budu tam) – Mezinárodní workshopy se skupinou Gen Rosso: Gen Rosso, mezinárodní umělecká skupina (www.genrosso.com) skládající se z 18 profesionálních umělců se skvělými pedagogickými zkušenostmi, kteří vedou workshopy a vystupují po celém světě. Umělci ze skupiny Gen Rosso pocházejí z 10 zemí světa (Evropa: Itálie, Španělsko, Polsko, Švýcarsko; Afrika: D. R. Kongo, Keňa, Tanzanie; Asie: Filipíny). Spolupracovali s mladými ve 13 různých wrokshopech jako například: Osvětlování, Zvučení, Band, Orchestr, Kytary, Scénografie, Gang tanec, Hip-Hop tanec, Moderní tanec, Brazilský tanec a Moderování. Workshopy mají mezinárodní strukturu – mládež byla nakombinována zařazena do skupin tak, aby měla možnost zakusit interkulturní dialog v praxi, vzájemné pochopení a solidaritu.
  • Veřejné vystoupení“Streetlight – Jedna Evropa, Jedno pódium“: Mezinárodní spolupráce mezi umělci a mladými vyvrcholila veřejným muzikálovým představením, které se uskutečnilo v pátek pod širým nebem na velkém pódiu před obrovským publikem.

Program pro občanskou společnost:

Program byl zaměřen na implementaci cílů projektu “FESTIVAL 3+1“ na lokální úrovni. Cílovou skupinou tohoto programu byli občané města Letovice, místní neziskové organizace, zástupci neziskového sektoru, podnikatelé a zástupci místní samosprávy. Na těchto programech se evropská mládež aktivně podílela a tak měla možnost zažít aktivní život místní občanské společnosti v mezinárodním kontextu akce (mládež z České Republiky, Německa, Maďarska, Polska a Slovenska). Tato programová sekce obsahovala 3 hlavní aktivity:

  • Neformální vzdělávání: Letní škola pro neziskové organizace: „20 let občanské společnosti“: Dvoudenní konference uspořádaná u příležitosti dvaceti let rozvoje občanské společnosti a neziskového sektoru ve střední a východní Evropě.
  • Výstavy: Veřejná fotografická výstava; Veřejná výstava a prezentace projektu „Silní bez násilí“
  • Prezentace neziskových organizací: „Ukažte svou aktivitu“ Neziskové organizace z České Republiky prezentovaly své aktivity a tak přizvaly občany k budoucí spolupráci. Programu se účastnila také mládež z “All May B1” a pomáhala na přípravě a realizaci akce. Organizaci měly na starosti neziskovky samy. Tato programová sekce byla také sporpojena s programem pro rodiny s dětmi.