[The Prevention of Violence among Youth STRONG WITHOUT VIOLENCE - english summary - DOWNLOAD]

[The International Version of the Project STRONG WITHOUT VIOLENCE - english summary - DOWNLOAD]

Projekt SILNÍ BEZ NÁSILÍ je zaměřen na prevenci násilí mezi dětmi. Jedná se o metodu, která se již několik let osvědčuje v Německu, kde vznikla. Díky podpoře Evropské komise (program Daphne), se tento projekt šíří do dalších evropských zemí. Kromě Německa a České republiky byl uveden také v Polsku, Maďarsku a Rumunsku. Autorem projektu (Stark ohne Gewalt) je pedagog Mathias Kaps z občanského sdružení STARKMACHER [www.starkmacher.eu] , který tento projekt postavil na muzikálu STREETLIGHT mezinárodní skupiny Gen Rosso. Skupina Gen Rosso je složena z 18 umělců z 9 zemí světa (Brazílie, Argentina, Keňa, Tanzanie, Španělsko, Polsko, Itálie, Švýcarsko a Filipíny). Skupina má řadu vlastních projektů (koncerty, festivaly, muzikály, spolupráce se školami, věznicemi, dětskými domovy...), se kterými jezdí doslova po celém světě [www.genrosso.com]Základní myšlenkou projektu SILNÍ BEZ NÁSILÍ je pomocí zážitkových technik, modelových situací, hudby a tance pracovat na posílení sebevědomí dětí. Cílem je dodat jim odvahu a případně vzor pro řešení konfliktů v jejich bezprostředním okolí. Do vystoupení je možné zapojit až 250 dětí, které přebírají různé úlohy v muzikálu (od tanečníků a zpěváků, přes herce, osvětlovače, zvukaře, až po scénáristy a moderátory). Mladí jsou plně zapojeni do přípravy muzikálu STREETLIGHT ve spolupráci s mezinárodní skupinou Gen Rosso.

Tento program primární prevence se nezaměřuje výhradně na agresora či oběť, ale oslovuje především nečinně přihlížející většinu. Projekt je primárně určen pro žáky druhého stupně základních škol. V poslední době se rozšířil i do německých věznic, a dokonce i na Kubu do prostředí profesionálních uměleckých škol. Aktivní účast mladých na muzikálu je odrazovým můstkem pro jejich osobní angažovanost a následné aktivity v duchu projektu i mimo školu. Projekt všude zanechává viditelné stopy v postoji mladých k násilí.Projekt se skládá ze 4 modulů:

První je založen na spolupráci týmu psychologů a dalších odborníků s pedagogy, kteří jsou seznámeni s dějem muzikálu a společně se zabývají tématy sebedůvěry, násilí, šikany, zaujetí postoje k šikaně aj. Společně pak dotvářejí metodiku práce s dětmi ve své konkrétní škole.

Druhým modulem je tříměsíční práce učitelů s dětmi, kteří s hlavními myšlenkami projektu pracují ve všech vyučovacích předmětech. Děti se seznamují s postavami muzikálu a aktivně se zabývají souvisejícími tématy.

Vyvrcholením projektu je třetí modul, tzv. "projektový týden". Celá škola se společně se skupinou Gen Rosso věnuje přípravě veřejného představení muzikálu v jednotlivých workshopech. Do vystoupení je možné zapojit až 250 dětí, které přebírají různé role v muzikálu. Stávají se z nich členové souboru, herci, tanečníci, zvukaři, osvětlovači a výtvarníci scény. Muzikál STREELIGHT vytvořili členové skupiny Gen Rosso na základě skutečného příběhu, který se odehrál na konci 60. let minulého století v prostředí gangů na předměstí Chicaga. Na pozadí tohoto příběhu se objevují základní témata, jakými jsou přátelství, láska, pomsta, osobní odpovědnost anebo příslušnost ke skupině aj.

Čtvrtým modulem projektu jsou již zmíněné velmi důležité následné aktivity. Vytváří se prostor a podpora pro iniciativy dětí, které myšlenky tohoto projektu natolik zaujaly, že se chtějí dále zabývat šířením poselství, které projekt SILNÍ BEZ NÁSILÍ přináší.Historie a budoucnost projektu u nás

Občanské sdružení STARKMACHER před dvěmi lety oslovilo jako jedinou organizaci v ČR občanské sdružení TRIALOG [www.trialog-brno.cz], aby se podílelo na pilotní verzi projektu. TRIALOG přizval ke spolupráci Markétu Olbertovou, ředitelku základní školy Gajdošova v Brně [www.zsgajdosova.cz] Nad projektem převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, 1. náměstkyně primátora města Brna Barbora Javorová a starosta MČ Brno - Židenice Roman Vašina.

Na závěr evropského pilotního projektu SILNÍ BEZ NÁSILÍ TRIALOG uspořádal mezinárodní konferenci Prevence násilí mezi dětmi. Konference proběhla ve dnech 22. a 23. ledna 2009 v Kanceláři veřejného ochránce práv s osobní účastí a záštitou českého ombudsmana JUDr. Otakara Motejla.

Na konferenci přijeli zástupci všech zúčastněných zemí - z Německa, Polska, Rumunska a Maďarska. Přítomno bylo asi 150 odborníků z oblasti výchovy, vzdělávání a školství, zdravotnictví, psychologie, psychiatrie, policie, vězeňství, justice a práva. Za zmínku stojí výraz "pozitivní trauma", který ve svém příspěvku použil přednášející doktor Filip Caby, dětský psychiatr z německého Papenburgu. Se svými kolegy na klinice prý diskutovali, jak je možné vysvětlit tak náhlé a hluboké změny, ke kterým došlo u několika mladých pacientů, kteří se dřív vážně potýkali s problematikou anorexie, bulimie, sebevraždy. Po strávení pouhých tří dnů s členy kapely Gen Rosso a pořadateli projektu SILNÍ BEZ NÁSILÍ začalo docházet k náhlé hluboké a pozitivní proměně v životě mladých.Akci svou účastí podpořily také politické a církevní autority. Vedle starostů, zástupců českých, německých a rumunských ministerstev s příspěvkem vystoupil také kardinál Miloslav Vlk. Evropskou komisi zastupovala vedoucí programu Daphne komisařka Marilena Raouna. Její profesionální a zároveň přátelský přístup konferenci povznesl a současně povzbudil k odhodlání pořadatelů v projektu pokračovat.

Konference skončila s vysloveným přáním, aby se toto setkání stalo "pozitivním traumatem" pro každého ze zúčastněných.

V České republice se, kromě klasické podoby projektu SILNÍ BEZ NÁSILÍ na školách, připravuje na konec srpna 2009 mezinárodní verze projektu, která bude součástí jubilejního desátého ročníku Festivalu 3+1 v Letovicích. Na akci se budou podílet mladí z Česka, Německa, Maďarska, Polska a Slovenska. Ve spolupráci se skupinou Gen Rosso a s dalšími umělci budou vytvářet společný program pro širokou veřejnost (muzikálové představení, workshopy, vzdělávací semináře, prezentace neziskovek, koncertní vystoupení, výstavy a další).

Fotografie z konference a aktuální informace o připravovaných projektech naleznete na
www.silnibeznasili.cz a na www.triplusjedna.cz

__________________________________________________________________________________________
TRIALOG | MÍSTO PRO ČLOVĚKA | SILNÍ BEZ NÁSILÍ | GEN ROSSO | JANT-BI | 65.POLE
........... Design by 65.pole | Návštěvnost od 1.6.2007: | Návštěvníků on-line: ...........