Program

SPOLEČENSKO-KULTURNÍ AKCE: “FESTIVAL 3+1”

“FESTIVAL 3+1” byl realizován v srpnu 2009 v Letovacích v České Republice. Hlavní struktura programu byla rozdělena do dvou hlavních sekcí dle cílových skupin, pro které byly primárně určeny. Programové celky festivalu na sebe tematicky navazovaly a byly myšlenkově úzce propojeny. Všechny části programu byly otevřeny široké veřejnosti.

“All May B1” (be one) – Mezinárodní letní kemp:

Název mezinárodního letního kempu byl “All May B1” (be one), což popisuje naše přesvědčení, že všichni mohou být jedno, nehledě na věk, rasu, náboženství nebo společenské postavení. Tato část festivalového programu byla zaměřena na mezinárodní spolupráci mezi lektory (umělci– Gen Rosso) a účastníky (mládež). Cílovou skupinou programu “All May B1” byla mládež z 5 zemí EU: Česká Republika, Německo, Maďarsko, Polsko, Slovensko.

Každá z partnerských zemí vyslala žáky a mládež na program “All May B1”. Žáci přijeli ze 4 partnerských škol (Česká Republika, Maďarsko, Polsko a Německo) a z místních škol z Letovice a Slovenské Republiky. Čeští a němečtí dobrovolníci se také účastnili programu. Mladí měli možnost vybrat si z bohaté nabídky workshopy, do kterých byli rovnoměrně rozděleni. Tím se naplnil cíl nadnárodnosti a interkulturního dialogu. Program“All May B1” se skládal z následujících bloků:

  • Neformální vzdělávání: Evropská letní škola pro mládež „Společně pro Evropu“: Interaktivní semináře vedené profesionály na hlavní téma“Společně pro Evropu“, zaměřené na otázku, jak mládež v dnešní době může budovat sjednocenou Evropu – například téma:“Finanční krize a my“. Seminář otevřený všem obyvatelům Letovic.

  • “I’ll B There” (Budu tam) – Mezinárodní workshopy se skupinou Gen Rosso: Gen Rosso, mezinárodní umělecká skupina (www.genrosso.com) skládající se z 18 profesionálních umělců se skvělými pedagogickými zkušenostmi, kteří vedou workshopy a vystupují po celém světě. Umělci ze skupiny Gen Rosso pocházejí z 10 zemí světa (Evropa: Itálie, Španělsko, Polsko, Švýcarsko; Afrika: D. R. Kongo, Keňa, Tanzanie; Asie: Filipíny). Spolupracovali s mladými ve 13 různých wrokshopech jako například: Osvětlování, Zvučení, Band, Orchestr, Kytary, Scénografie, Gang tanec, Hip-Hop tanec, Moderní tanec, Brazilský tanec a Moderování. Workshopy mají mezinárodní strukturu – mládež byla nakombinována zařazena do skupin tak, aby měla možnost zakusit interkulturní dialog v praxi, vzájemné pochopení a solidaritu.
  • Veřejné vystoupení“Streetlight – Jedna Evropa, Jedno pódium“: Mezinárodní spolupráce mezi umělci a mladými vyvrcholila veřejným muzikálovým představením, které se uskutečnilo v pátek pod širým nebem na velkém pódiu před obrovským publikem.

Program pro občanskou společnost:

Program byl zaměřen na implementaci cílů projektu “FESTIVAL 3+1“ na lokální úrovni. Cílovou skupinou tohoto programu byli občané města Letovice, místní neziskové organizace, zástupci neziskového sektoru, podnikatelé a zástupci místní samosprávy. Na těchto programech se evropská mládež aktivně podílela a tak měla možnost zažít aktivní život místní občanské společnosti v mezinárodním kontextu akce (mládež z České Republiky, Německa, Maďarska, Polska a Slovenska). Tato programová sekce obsahovala 3 hlavní aktivity:

  • Neformální vzdělávání: Letní škola pro neziskové organizace: „20 let občanské společnosti“: Dvoudenní konference uspořádaná u příležitosti dvaceti let rozvoje občanské společnosti a neziskového sektoru ve střední a východní Evropě.
  • Výstavy: Veřejná fotografická výstava; Veřejná výstava a prezentace projektu „Silní bez násilí“
  • Prezentace neziskových organizací: „Ukažte svou aktivitu“ Neziskové organizace z České Republiky prezentovaly své aktivity a tak přizvaly občany k budoucí spolupráci. Programu se účastnila také mládež z “All May B1” a pomáhala na přípravě a realizaci akce. Organizaci měly na starosti neziskovky samy. Tato programová sekce byla také sporpojena s programem pro rodiny s dětmi.