FMK UTB ve Zlíně
pátek 24. 8.
Prezentace studentských projektů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Uvede Mgr. Markéta Dvořáčková (Ústav audiovize a animace, FMK UTB Zlín)
[web.fmk.utb.cz - M. Dvořáčková] projekce studentských filmů, výstava fotografií, atd. přesný harmonogram upřesníme, vstup zdarma.
[zpět na PROGRAM]