O festivalu 3+1
Myšlenka projektu
Proč 3+1?

TŘI jsou:
- neziskový sektor (nestátní neziskové organizace, občané)
- soukromý sektor (podnikatelé, firmy, živnostníci)
- státní správa a samospráva

JEDNA je kulturní program festivalu


Myšlenka festivalu

Festival 3+1 = místo pro setkání, navázání nových kontaktů a prohloubení spolupráce mezi zástupci tří sektorů občanské společnosti v neformálním prostředí kulturního komunitního festivalu.

Cílem projektu Festival 3+1 je prostřednictví týdenní kulturně-společenské akce zapojit členy zastupující tři sektory občanské společnosti daného regionu do řešení aktuálních problémů v regionu, přizvat je k diskusi otázek trvale udržitelného rozvoje komunity, města, regionu. Jedinečnost tohoto festivalu spočívá v propojení kultury s prvky komunitního života.

Festival 3+1 podporuje projekty mezinárodního kulturního dialogu a nabízí prostor pro jejich prezentaci.

Anotace projektu ke stažení
[zde] .
[zpět na úvod - NOVINKY]