Prezentace neziskových organizací
sobota 25. 8.
od 9.00 - prezentace nestátních neziskových organizací, místních živnostníků a drobných firem
večer - v rámci hudebního programu - veřejná prezentace na pódiu (moderuje Aleš Juchelka)

Přihlášky zasílejte mailem na
[festival@trialog-brno.cz] nebo volejte na: +420 608 931 228 (Marie Kotková). Do přihlášky napište název organizace/firmy, anotaci činnosti, způsoby prezentace, počet a jména prezentujících osob, dobu příjezdu na festival a zda máte zájem prezentovat se na pódiu. [viz Foto 2006]

Jako již tradičně se v rámci sobotního programu Festivalu 3+1 v Letovicích uskuteční prezentace nestátních neziskových organizací. Organizace mají možnost prezentovat své aktivity široké veřejnosti, ostatním subjektům neziskového sektoru, zástupcům státní správy, podnikatelům a firmám a mají tak příležitost navázat nové kontakty a započít spolupráci s ostatními subjekty v regionu i mimo něj.

Letos přicházíme s novinkou, kromě nestátních neziskových organizací se letos mohou prezentovat i živnostníci a drobné firmy. Chceme tím vytvořit prostor pro neformální setkání zástupců všech tří sektorů občanské společnosti, aby všechny subjekty mohly o sobě dát vědět ostatním. Zúčastněné organizace, občanská sdružení, firmy a živnostníci se mohou představit formou prezentačních panelů, stánků, mohou rozdávat propagační materiály či reklamní předměty, mohou také prodávat své výrobky.

Během hlavního hudebního programu v sobotu večer (při přestavbách kapel) vyzýváme prezentující subjekty ke své veřejné prezentaci na hlavním pódiu. Moderuje Aleš Juchelka.

[zpět na PROGRAM]