MÍSTO PRO ČLOVĚKA
MÍSTO PRO ČLOVĚKA je projekt mezinárodního kulturního dialogu [www.mistoprocloveka.cz]

Na festivalu 3+1:

úterý 21. 8. - sobota 25. 8.

III. ročník mezinárodní výstavy obrazů a uměleckých děl s názvem Město - místo pro člověka

Témata:
- Prolínání městského prostoru s okolní přírodou
- Člověk a město

pátek 24. 8. 2007 od 17.00
- představení projektu Místo pro člověka
- vernisáž k výstavě
- představení souvisejících studentských projektů z Fakulty multimediálních komunikací - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
[web.fmk.utb.cz] projekty se zaměřením na film (projekce studentských filmů), audiovizi, animaci, fotografii (výstava), design
[zpět na PROGRAM]