II. Loutkářský workshop
středa 22. 8. - sobota 25. 8.
Ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA [www.nipos-mk.cz]

Přihláška a podrobné info [zde]


Tématické skupiny:
1. Loutka jako terapeutická pomůcka
Lektorka: Blanka Luňáková-Josephová, loutkoherečka divadla Alfa v Plzni, lektorka loutkářských seminářů, spolupracovnice sdružení Krystal (Centrum denních aktivit na pomoc psychicky nemocným a podporu destigmatizace psychických onemocnění), kde se věnuje dramaterapii.
Určeno: těm, kteří si chtějí osvojit principy práce s loutkou, která má být nástrojem terapie.

2. Práce s loutkou v dětském kolektivu
Lektorka: Jarka Holasová, pedagožka ZUŠ Jaroměř, absolventka loutkářské katedry DAMU pro pedagogy.
Určeno: pedagogům, vedoucím dětských zájmových kroužků apod. (seminář není určen dětem)

3. Divadelně-loutkářská dílna
Lektor: Štěpán Filcík, odborný pracovník NIPOS-ARTAMA pro loutkové divadlo.
Určeno: všem, kteří se chtějí seznámit s postupy loutkového nebo obecně znakového, výtvarného či stylizovaného divadla, případně se chtějí jen tak divadelně vydovádět.

[zpět na PROGRAM]