VII. Letní škola TRIALOG
středa 22. 8. a sobota 25. 8.
Součástí festivalu je jako již tradičně Letní škola TRIALOG která je letos koncipována jako příležitost pro pracovně přátelské setkání spolupracovníků a partnerů Trialogu. Tématické okruhy pracovní části programu se budou týkat současných a připravovaných projektů a aktivit Trialogu.

Tématy budou mimo jiné aktuální témata v oblasti náhradní rodinné péče, jako například přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů v JmK, výzkumná studie pěstounské péče, projekt hostitelské péče, vzdělávání psychologů z NNO působících v oblasti NRP.

Představeny budou projekty mezinárodního kulturního dialogu "Město - místo pro člověka", "Senegal meets Prague". Veřejnost se také může poprvé u nás seznámit s mezinárodním pilotním projektem prevence šikany a násilí mezi dětmi "Silní bez násilí". Program a přihláška ke stažení
[zde]

Informace: [jurajdova@trialog-brno.cz]

Místo: areál Koupaliště Letovice
[zpět na PROGRAM]